Menu:

SILA HUBUNGI KAMI

Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi kami di:

Alamat surat menyurat:

    PENGURUS
    INSTITUT PELANCONGAN DIAN
    (Dian Institut Of Tourism)
    No. 132-1, Taman Sri Setapak
    Batu 3, Jalan Gombak
    53000 Kuala Lumpur.

    Tel: 03-40225533 
    Fax: 03-40219720

Alamat e-mail:

    dian123@streamyx.com
    diantraining@gmail.com